16 let ČR v EU!

Zveřejněno 1.5.2020
Jaké přínosy má členství ČR v EU? Shrneme si pár základních bodů.

1) Mír a bezpečnost = Unie je nejúspěšnějším mírovým projektem v dějinách lidstva

2) Jednotný trh, který se opírá se o 4 základní svobody EU

- žít nebo pracovat v kterékoli zemi EU

- převádět peníze

- prodávat zboží bez omezení

- poskytovat služby na rovnocenném základě

3) Přísné normy v oblasti potravin a životního prostředí = bezohledné společnosti nemohou beztrestně prodávat kontaminované potraviny nebo znečišťovat naše řeky a krajinu.

4) Přínosy pro spotřebitele

- Zákazníci si nyní mohou být jisti, že pokud vrátí zakoupené zboží, získají zpět své peníze.

- Cestující si mohou zakoupit jízdenky a letenky svědomím toho, že dostanou finanční náhradu.

- Zboží v obchodech musí splňovat normy, které jsou jedny z nejpřísnějších na světě (kvalita, bezpečnost).

5) Lidská práva = EU chrání všechny menšiny a zranitelné skupiny a zastává se utiskovaných = rovný přístup bez ohledu na státní příslušnost, pohlaví, jazykovou skupinu, kulturu, povolání, zdravotní postižení nebo sexuální orientaci.

6) Světová velmoc = jednotná síla a vliv na mezinárodní úrovní, která je tvořena 27 malými až středně velkými státy

7) Další výhody občanů Unie:

- bez dodatečných poplatků se může používat telefon a online služby, které má občan předplacené

- předpisy EU chrání práva v případě zpoždění či zrušení spoje (letadla, vlaku, lodí nebo autobus = spravedlivé zacházení)

- odborná příprava nebo podpora pro podniky (Erasmus +, nabídka financování, odborného vedení, podnikatelské sítí nebo výměnných programů)

- podle Listiny základních práv EU zaměstnanci chráněni před nespravedlivým zacházením na pracovišti

- chráněni před stinnými stránkami globalizace, jelikož Unie podporuje malé podniky a dbá na to, aby velké společnosti odváděly spravedlivý díl daní


#FuturEU

#EuropeanUnion🇪🇺

#CitizensreflectionsontheFutureofEurope

#CzechRepubblic🇨🇿

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Italy🇮🇹

#Cyprus🇨🇾

#Croatia🇭🇷