75. let od vzniku OSN 🇨🇿🇺🇳

Zveřejněno 24.10.2020
V sobotu 24. října 2020 si celý svět znovu připomíná Den Spojených národů. 🇺🇳 Přesně před 75 lety totiž vstoupila v platnost Charta OSN, kterou byla tato mezinárodní organizace oficiálně založena.

Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN. Každoročně se proto 24. říjen slaví jako Den Spojených národů. 🇺🇳

Organizace se musela od svého založení přizpůsobit dějinnému vývoji, rozrůstajícímu se počtu členských států na dnešních 193 zemí i novým výzvám. Co ovšem zůstává, je nezpochybnitelný odkaz Charty a především hodnoty, které ukotvuje v mezinárodním řádu," připomněl ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček.

Mezi ně patří mírové řešení sporů, respektování územní celistvosti a politické nezávislosti členských států, stejně jako úcta k lidským právům a základním svobodám. Den Spojených národů je proto skvělou příležitostí, kdy si svět tyto významné společenské hodnoty může připomenout.

Česká republika 🇨🇿 se dlouhodobě angažuje v rámci EU i na půdě OSN za posílení multilaterální spolupráce. „Takovou kooperaci považujeme za nejefektivnější způsob, jak čelit aktuálním globálním výzvám, jako jsou změny klimatu, pandemie, kybernetická bezpečnost, terorismus nebo prevence extrémní chudoby," dodal ministr Petříček.

ČR zároveň v souvislosti se současnou pandemií COVID-19 podpořila výzvu generálního tajemníka OSN ke globálnímu příměří a k respektování zásad mezinárodního práva.


#OSN

#StrongerTogether

#EuropeanUnion🇪🇺

#FuturEU🇪🇺

#Europe

#CitizensReflectionsOnTheFutureOfEurope

#Italy🇮🇹

#CzechRepublic🇨🇿

#Bulgaria🇧🇬

#Cyprus🇨🇾

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Croatia🇭🇷

Fotogalerie