9. května 2020 - Den Evropy = 70 let SOLIDARITY

Zveřejněno 9.5.2020
Den Evropy je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Je připomínkou 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi evropskými národy, historicky významné "Schumanovy deklarace" (někdy také nazýván Schumanův den).

Navrhl vytvořit nadnárodní evropskou instituci, která by řídila společnou těžbu uhlí a výrobu oceli. Za necelý rok byla podepsána smlouva, na jejímž základě se vytvořilo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Toto společenství, mezi jehož zakládající členy patřily Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, bylo první z řady nadnárodních evropských institucí. Už v březnu 1957 stvrdily tytéž země podpisem vznik Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Tyto tři organizace sloučily v roce 1967 své správní orgány, čímž vznikla například Evropská komise, a začaly si říkat Evropská společenství (ES).

Již v roce 1972 se země, stále jen šestičlenného, ES dohodly na vytvoření Evropské unie. Trvalo ale ještě dalších dvacet let, než byla tato hospodářská, měnová a politická unie smluvně zakotvena v maastrichtské smlouvě. Oficiálně ale EU vznikla až v prosinci 2009, kdy začala platit lisabonská smlouva, která dala EU právní subjektivitu.

Někdy bývá jako den Evropy slaven také 5. květen, výročí vzniku Rady Evropy (1949).


Citace z deklarace

  • „Světový mír by nemohl být zachován bez tvůrčího úsilí, jež je úměrné nebezpečím, která tento mír ohrožují."
  • „Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu."
  • „Zavedení společné výroby uhlí a oceli ... změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně pro války, jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy."


#FuturEU

#EuropeanUnion🇪🇺

#CitizensreflectionsontheFutureofEurope

#CzechRepubblic🇨🇿

#EuropeDay

#9May

#SolidarityFotogalerie