Čím se zabývá projekt FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“?

Zveřejněno 23.1.2020
Projekt FuturEU se zabývá nejdůležitějšími evropskými politickými tématy stanovenými v Bílé knize o budoucnosti Evropy a tematickými úvahami v oblastech jako bezpečnost, mladí, sociální Evropa, ekonomika EU, finance a investice, solidarita a migranti a digitalizace EU. Projekt trvá od 1. ledna 2019 do 30. června 2020, kdy se ho účastní evropské země jako Bulharsko, Kypr, Itálie, Polsko, Německo, Španělsko, Česká republika a Chorvatsko.

Cíle projektu, které byly stanoveny v rámci tohoto projektu jsou následující:

- POVZBUZOVÁNÍ ROZVOJE DLOUHODOBÝCH VZTAHŮ MEZI ORGANIZACEMI AKTIVNÍMI V OBLASTI SPOLEČENSKÉ ANGAŽOVANOSTI A DOBROVOLNICTVÍ NA ÚROVNI UNIE

- PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZÁSADY NEDISKRIMINACE A MEZIKULTURNÍHO DIALOGU

- PŘISPÍVÁNÍ K POROZUMĚNÍ OBČANŮ EU, JEJÍ HISTORII A ROZMANITOSTI

- PODPORA EVROPSKÉHO OBČANSTVÍ A PODPORA TOLERANCE, VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ A DEMOKRATICKÉ ÚČASTI OBČANŮ NA ÚROVNI EU


#FuturEU

#EuropeanUnion🇪🇺

#CitizensreflectionsontheFutureofEurope

#CzechRepubblic🇨🇿

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Italy🇮🇹

#Cyprus🇨🇾

#Croatia🇭🇷


Fotogalerie