#EUGreenDeal 🌲

Zveřejněno 2.9.2020
Evropská zelená dohoda, která funguje pro lidi, ekonomiky a pro planetu! Politika EU v oblasti klimatu a plány na zelenější budoucnost usiluje o: ✅ do roku 2050 se stane klimaticky neutrální; ✅ snížení znečištění na ochranu lidského života, zvířat a rostlin; ✅ pomoc společnostem stát se světovými lídry v oblasti čistých produktů a technologií; ✅ zajistit spravedlivý a inkluzivní přechod pro všechny.

❓ Tato praxe ničí naši biologickou rozmanitost a přírodní prostředí a současně přispívá ke změně klimatu a erozi půdy.

✅ Odlesňování

🌲 K řešení tohoto jevu má Evropská zelená dohoda #EUGreenDeal strategii biologické rozmanitosti do roku 2030, která obnoví lesy EU vysazením 3 miliard stromů a vytvořením chráněných oblastí pro nejméně 30% půdy v Evropě. Plán, jak udělat přírodu opět zdravou!


❓ Dává nám to sílu, kterou potřebujeme k životu. Může to přijít díky slunci nebo větru! Je naší povinností utrácet je rozumněji a generovat je z ekologičtějších zdrojů.

✅ Energie

💡 S Evropskou zelenou dohodou #EUGreenDeal chce EU dekarbonizovat energetický systém EU, aby EU dosáhla cílů v oblasti klimatu do roku 2050. Udělá to rozvojem plného potenciálu evropské větrné energie na moři a podporou výroby čistého vodíku.

Do roku 2050 bude energie pocházet převážně z obnovitelných zdrojů a bude bezpečná a cenově dostupná pro všechny.


❓ Existuje mnoho různých druhů, z nichž každý obohacuje biologickou rozmanitost naší planety.

✅ Zvířata

🐝 S Evropskou zelenou dohodou #EUGreenDeal přijme EU opatření k zastavení a zvrácení úbytku opylovačů. Obnova přírody a ochrana volně žijících živočichů bude rovněž klíčem k plánu obnovy EU po pandemii koronavirů, která planetě vrací více, než ji odvádí.


❓ Je domovem jídla, které jíme, vzduchu, který dýcháme, vody, kterou pijeme.

✅ Země

🍃 Evropská zelená dohoda #EUGreenDeal se postará o půdu - 30% z ní se stane chráněnými oblastmi, zatímco na zemědělské půdě zvýšíme ekologické zemědělství a krajinné prvky s biologickou rozmanitostí.


#StrongerTogether

#StrongerTogether

#EuropeanUnion🇪🇺

#FuturEU🇪🇺

#Europe

#CitizensReflectionsOnTheFutureOfEurope

#Strongerogether

#Italy🇮🇹

#CzechRepublic🇨🇿

#Bulgaria🇧🇬

#Cyprus🇨🇾

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Croatia🇭🇷

Fotogalerie