EVROPA JE VOLNÁ!!!

Zveřejněno 12.6.2020
Rozdělení států EU dle vývoje onemocnění covid-19, tzv. semafor, se rozlišuje na tři stupně, podle toho, jaká je v nich situace ohledně vývoje onemocnění covid-19 a jaká omezení čekají na ty, kteří by z nich zamířili do České republiky. Zelená 🟢 značí země, ze kterých je možné přicestovat bez omezení jak pro občany České republiky, tak pro cizince. Z oranžově 🟠 označených států se Češi budou moci vracet bez omezení. Cizinci z nich ovšem nadále budou muset mít maximálně čtyři dny starý negativní test na COVID-19 nebo po příjezdu nastoupit do čtrnáctidenní karantény. Při příjezdu z červených 🔴 zemí se budou muset negativním testem po návratu nadále prokazovat jak cizinci, tak i Češi.

Itálie, Irsko, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Španělsko a Malta se přesouvají z oranžové kategorie do zelené, tedy zemí s nízkým rizikem nákazy. Belgie zůstává v oranžové kategorii, tedy se středním rizikem nákazy. Situace se zlepšila ve Velké Británii, která je nyní také zařazena do kategorie se středním rizikem.

Mezi červené země patří Švédsko a Portugalsko. Kvůli nepříznivému lokálnímu vývoji v počtu nakažených spadá mezi červené země také Slezské vojvodství, část jižního Polska sousedící s Moravskoslezským krajem.

Parametry a kritéria tzv. semaforu vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Kritériem je počet nakažených osob na 100 tisíc obyvatel. Na systému spolupracují odborníci z řad epidemiologů, z ministerstva zdravotnictví, krajských hygienických stanic, z ministerstva vnitra a zahraničí.

Opatření celkově vstupuje v platnost 15. června. S Českem a Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem, kde je epidemiologická situace dlouhodobě stabilní, již byla omezení na hranicích zrušena.


#Strongertogether
#freemovementofpeople
#togetheragainstcovid19
#europeanunion🇪🇺
#futureu
#citizensreflectionsonthefutureofeurope
#strongertogether
#togetheragainstcovid19
#italy🇮🇹
#czechrepublic🇨🇿
#bulgaria🇧🇬
#cyprus🇨🇾
#poland🇵🇱
#germany🇩🇪
#spain🇪🇸
#croatia🇭🇷