Evropská rada, 15.–16. října 2020 🇪🇺

Zveřejněno 15.10.2020
Vedoucí představitelé EU se setkali v Bruselu, aby jednali o ✅ epidemiologické situaci🦠, ✅ vztazích se Spojeným královstvím, ✅ změně klimatu a ✅ vztazích s Afrikou.

Evropská rada, 15.–16. října 2020 🇪🇺

Pandemie COVID-19 🦠

Evropská rada se bude zabývat současnou epidemiologickou situací. Vedoucí představitelé rovněž projednají celkovou koordinaci a práci na vývoji a distribuci očkovací látky na úrovni EU.

Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím

Evropská rada zhodnotí provádění dohody o vystoupení a přezkoumá stav jednání o budoucím partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Vedoucí představitelé budou jednat o přípravách na všechny scénáře, které mohou nastat po 1. lednu 2021, neboť přechodné období skončí na konci roku 2020.

Změna klimatu

Vedoucí představitelé EU se budou zabývat tím, jaký pokrok byl učiněn při plnění cíle EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. V návaznosti na to, že Komise přijala akční plán v oblasti klimatu do roku 2030, povedou vedoucí představitelé EU orientační rozpravu o otázkách souvisejících se změnou klimatu.

Vnější vztahy

Evropská rada bude rovněž jednat o vztazích mezi EU a Afrikou a v závislosti na vývoji se může zabývat dalšími zahraničněpolitickými otázkami.


#EvropskáRada

#StrongerTogether

#EuropeanUnion🇪🇺

#FuturEU🇪🇺

#Europe

#CitizensReflectionsOnTheFutureOfEurope

#Strongerogether

#Italy🇮🇹

#CzechRepublic🇨🇿

#Bulgaria🇧🇬

#Cyprus🇨🇾

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Croatia🇭🇷

Fotogalerie