FuturEU - Event 7

Zveřejněno 1.9.2020
Projekt «Občanské úvahy o budoucnosti Evropy» byl financován s podporou Evropské unie v rámci programu „Evropa pro občany“

Účast 👩🏽🤝👨🏼:

Projekt umožnil setkání 136 občanů, z nichž

  • 7 účastníků z města Suhl a Berlín (Německo)
  • 2 účastníci z města Varšava (Polsko)
  • 2 účastníci z města Slavonski Brod (Chorvatsko)
  • 2 účastníci z města Praha (Česká republika)
  • 2 účastníci z města Bologna (Itálie)
  • 3 účastníci z města Madrid (Španělsko)
  • 115 účastníků z města Bulharsko
  • 1 účastník z města Athény (Řecko)
  • 1 účastník z města Craiova (Rumunsko)
  • 1 účastník z Velké Británie

Místo/data 📅:

Setkání se uskutečnilo v etnografickém komplexu Arbanassi a ve městě Veliko Tarnovo v Bulharsku od 29/07/2020 do 31/07/2020.

Stručný popis 📝:

Cílem akce bylo shrnutí analýzy, srovnávacího výzkumu, nastolených otázek a dohodnutých odpovědí na aktuální témata o budoucnosti Evropy, která byla diskutována a nastolena občany během mezinárodních setkání projektu. Akce měla být finální sumarizující projektovou konferencí - zasedání Občanského parlamentu. Protože se konference konala za jedinečných okolností po prvním uzavření v Evropě, stala se oslavou solidarity a víry v budoucnost Evropy a sdílela naděje na konec pandemie COVID-19 a návrat k normálu. Doba byla pozoruhodná také kvůli tomu, že nový EP a nové EK po volbách do EP 2019 byly postaveny, prioritám EU oznámeným Von der Leyenovou komisí a výzvám COVID. Konference byla dobrým příkladem víry, důvěry a touhy po připojení, společné budoucnosti a rozvoje v EU. Konference měla plenární zasedání a šest workshopů, každý věnovaný tematické politice (mládež, sociální otázky, digitalizace, Green Deal, bezpečnost a obrana, finance a euro). Mezinárodní účastníci společně s politiky, tvůrci politik, zúčastněnými stranami v podnikání a vedoucími představiteli občanské společnosti hlasovali o diskusním dokumentu pro občany o budoucnosti Evropy, který byl zaslán evropským a národním vůdcům (členům EP, EK, Výboru regionů, národních parlamentů a institucí) , Veřejný ochránce práv, lobbistické skupiny atd.)

Fotogalerie