FuturEU - Event 8

Zveřejněno 17.12.2020
Projekt «Občanské úvahy o budoucnosti Evropy» byl financován s podporou Evropské unie v rámci programu „Evropa pro občany“

Účast 👩🏽🤝👨🏼:

Projekt umožnil setkání 37 občanů, z nichž

  • 4 účastníci z Polska
  • 4 účastníci z Itálie
  • 1 účastník z Bulharska
  • 2 účastníci z Německa
  • 2 účastníci z Kypru
  • 32 účastníků ze Španělska
  • 1 účastník z Rumunska
  • 1 účastník z Francie

Místo/data 📅:

Setkání se uskutečnilo ve španělském Madridu od 19/11/2020 do 19/11/2020.

Stručný popis 📝:

Cílem akce bylo lépe poznat vliv globalizace na každodenní existenci člověka; získat znalosti o praktické reakci na globalizaci prostřednictvím solidarity a podpory mezikulturního dialogu a tolerance; a zvyšování povědomí o úvahách EU o globalizaci a diskuse o úloze EU na globální scéně.
Španělsko, zejména Madrid, bylo od března 2020 několikrát uzamčeno, kvůli čemuž se událost FuturEU ve Španělsku oslavovala v malých skupinách a přizpůsobila ji místním okolnostem.
V této poslední projektové fázi realizovala Nadace Altius obrovskou kampaň na podporu lidí v nouzi k posílení evropské solidarity a lidskosti v době krize. Mnoho spolupracovníků a zaměstnanců nadace (včetně mezinárodních členů) působilo jako dobrovolníci, aby zajistili každodenní stravu a další zdroje pro první potřebu lidí, kteří měli potíže. Na zasedáních v malých skupinách jsme zvyšovali povědomí o hodnotách a politikách EU v době krize a o všech iniciativách EU zaměřených na omezení počtu lidí s problémy jakéhokoli původu. Navrhovaná doporučení pokrývají širokou rozmanitost našich malých skupin publika - tato rozmanitost činí EU bohatou, silnější společně a sjednocenou.


Fotogalerie