Human Rights Day

Zveřejněno 10.12.2020
📌 The Universal Declaration of Human Rights was adopted 72 years ago

Den lidských práv se každoročně koná 10. prosince - v den, kdy Valné shromáždění OSN přijalo v roce 1948 Všeobecnou deklaraci lidských práv (UDHR).

Všeobecná deklarace lidských práv je milníkem, který prokazuje nezcizitelná práva, na která má každý nárok jako na lidskou bytost - bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, jazyk, politický nebo jiný názor, národní nebo sociální původ, majetek, narození nebo jiné postavení. Je k dispozici ve více než 500 jazycích a je nejpřeloženějším dokumentem na světě.


#HumanRightsDay

#10December

#StrongerTogether

#EuropeanUnion🇪🇺

#FuturEU🇪🇺

#Europe

#CitizensReflectionsOnTheFutureOfEurope

#Italy🇮🇹

#CzechRepublic🇨🇿

#Bulgaria🇧🇬

#Cyprus🇨🇾

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Croatia🇭🇷

Fotogalerie