MEZINÁRODNÍ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zveřejněno 5.6.2020
Oficiální anglický název je World Environment Day (zkratka WED). Světový den životního prostředí ustanovilo v roce 1972 Valné shromáždění Organizace spojených národů a slaví se každoročně 5.června. 🌎🌏🌍

Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento svátek považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. ⭐️

Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti. 🍃🌾

Každý může napomoci řešení ekologických problémů, ochrana životního prostředí se týká každého z nás. 🌱🌿

GIF

#svetovydenzivotnihoprostredi
#europeanunion🇪🇺
#osn
#worldenvironmentday2020
#evropskaunie

#UnitedAgainstCoronavirus

#togetheragainstcovid19
#europeanunion🇪🇺
#futureu
#citizensreflectionsonthefutureofeurope
#strongertogether
#togetheragainstcovid19
#italy🇮🇹
#czechrepublic🇨🇿
#bulgaria🇧🇬
#cyprus🇨🇾
#poland🇵🇱
#germany🇩🇪
#spain🇪🇸
#croatia🇭🇷