Reakce EU na COVID-19

Zveřejněno 24.3.2020
Evropská komise pracuje na všech frontách na podpoře úsilí o řešení ohniska nákazy COVID-19.
PODPORA EVROPSKÉ KOMISE:
  • koordinace s členskými státy za účelem sdílení informací, posouzení potřeb a zajištění soudržné reakce v rámci celé EU
  • financování výzkumu, který poskytuje podporu prostřednictvím mechanismu EU v oblasti civilní ochrany
  • podpora Číny pohotovostními zdravotnickými potřebami s cílem bojovat proti vypuknutí nákazy u jejího zdroje

Co dělala Komise od hlášení ohniska COVID-19 v Číně?

1. Na úrovni EU Komise na základě rozhodnutí o přeshraničním ohrožení zdraví koordinuje s členskými státy klíčové mechanismy:

- Systém včasného varování a reakce

- Výbor pro zdravotní bezpečnost


2. Komise s podporou příslušných agentur EU (ECDC, EMA, EASA) poskytuje technické pokyny týkající se:

- hodnocení rizik;

- definice případů pro diagnostiku a sladěné hlášení podezřelých a potvrzených případů;

- prevence a kontrola infekcí ve zdravotnických zařízeních;

- poradenství pro cestující;

- aktualizované informace o léčivech a vakcínách;

- trasování kontaktů na letadlech apod.


3. Komise koordinovala poskytování pomoci Číně a financovala dopravní náklady na repatriační lety členských států EU.

4. Za účelem posílení celosvětové připravenosti, prevence a omezování viru EU přidělila 232 milionů EUR různým odvětvím:

- Podpora Světové zdravotnické organizace (WHO)

- Výzkum týkající se diagnostiky, léčby a prevence

- Repatriační lety občanů EU apod.#FuturEU

#EuropeanUnion🇪🇺

#CitizensreflectionsontheFutureofEurope

#CzechRepublic🇨🇿

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Italy🇮🇹

#Cyprus🇨🇾

#Croatia🇭🇷