“Úvahy mládeže o investičních a finančních strategiích evropské agendy” v rámci projektu FuturEU

Zveřejněno 10.12.2019
Ve dnech 26. až 29. listopadu 2019 se v německém Berlíně uskutečnila konference a mezinárodní setkání s tématem “Úvahy mládeže o investičních a finančních strategiích evropské agendy” (“Youth reflections on the Investment and financial strategies of Europe Agenda”) v rámci projektu FuturEU: "Citizens Reflections on the Future of EU".

Nejprve se mezinárodní setkání zabývalo představením investiční a finanční politiky Evropské Unie, její pozitivní a negativní stránkou. Dále následovaly tematické workshopy, kdy jednotliví účastníci se rozdělily do skupinek a analyzovaly tyto témata:

-EURO

-PODNIKÁNÍ MLÁDEŽE

-ONLINE

-ZABEZPEČENÍ PLATEB ONLINE

-INVESTICE DO ZMĚNY KLIMATU

-ÚVĚRY.

Každá skupina analyzovala stanovené téma užitím SWOT analýzy, kdy pak jednotlivé výstupy účastníci představili. Této aktivity se zúčastnili mladí lidé z Německa a také partneři projektu. Aktivita byla přínosná pro nás všechny, jelikož jednotliví účastníci se dozvěděli informace z několika zemí Evropy a chod investičních a finančních strategií.


#FuturEU

#EuropeanUnion

#CitizensreflectionsontheFutureofEurope