Závěry mimořádného zasedání Evropské rady (1. a 2. října 2020) 🇪🇺

Zveřejněno 5.10.2020
Témata jednání: ✅ COVID-19 ✅ JEDNOTNÝ TRH, PRŮMYSLOVÁ POLITIKA A DIGITÁLNÍ ASPEKTY ✅ VNĚJŠÍ VZTAHY

COVID-19

Evropská rada je odhodlána držet v této těžké situaci pospolu a vyzývá Radu, aby společně s Komisí dále zvýšila celkové koordinační úsilí a práci na vyvinutí a distribuci vakcíny na úrovni EU.


JEDNOTNÝ TRH, PRŮMYSLOVÁ POLITIKA A DIGITÁLNÍ ASPEKTY

  1. Podpořit výrazné oživení Evropy a transformaci a reformu ekonomik = ekologická transformace a digitální transformace.
  2. Jednotný trh a průmyslová politika: Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba se co nejdříve vrátit k běžnému fungování jednotného trhu. Evropská rada vyzývá k zajištění rovných podmínek, regulačního prostředí a rámce státní podpory, které budou příznivé pro inovace a usnadní plné zapojení malých a středních podniků; k navazování nových průmyslových vazeb, mimo jiné v oblasti surovin, zdravotnického vybavení, apod.;
  3. Digitální aspekty: má-li být EU z digitálního hlediska zcela nezávislá, musí vybudovat skutečně digitální jednotný trh, posílit svou schopnost vymezovat vlastní pravidla, přijímat samostatná rozhodnutí ohledně technologií a budovat a zavádět strategické digitální kapacity a infrastrukturu. Digitální rozvoj musí chránit hodnoty, základní práva a bezpečnost a současně musí být sociálně vyvážený. Evropská rada vítá tvorbu společných evropských datových prostorů ve strategických odvětvích a vybízí Komisi, aby se prioritně zabývala především prostorem pro data z oblasti veřejného zdraví, jenž by měl být zřízen před koncem roku 2021. Evropská rada vybízí k vytvoření celounijního rámce bezpečné veřejné elektronické identifikace (e-ID) zahrnující interoperabilní digitální podpisy, jehož prostřednictvím budou mít lidé kontrolu nad vlastní online identitou a údaji, jakož i přístup k veřejným i soukromým a přeshraničním digitálním službám.


VNĚJŠÍ VZTAHY

  1. Východní Středomoří: EU má strategický zájem na stabilním a bezpečném prostředí ve východním Středomoří a na rozvoji vzájemně prospěšného vztahu s Tureckem založeného na spolupráci. Evropská rada důrazně odsuzuje porušování svrchovaných práv Kyperské republiky, které musí skončit. Evropská rada vyzývá Turecko, aby se podobných kroků, jež jsou v rozporu s mezinárodním právem, v budoucnu zdrželo. Evropská rada zdůrazňuje, že k vymezení kontinentálního šelfu a výlučné ekonomické zóny je třeba přistupovat na základě dialogu a jednání v dobré víře, v plném souladu s mezinárodním právem, a vybízí Turecko, aby akceptovalo kyperskou výzvu k dialogu, jehož cílem má být vyřešení veškerých námořních sporů mezi oběma zeměmi.
  2. Čína: Evropská rada Čínu vybízí, aby převzala větší odpovědnost za řešení globálních výzev. Jedná se zejména o přijetí ambicióznějších opatření v oblasti klimatu v souladu s cíli Pařížské dohody, jakož i v oblasti biologické rozmanitosti a o podporu multilaterální reakce na pandemii COVID-19, zejména pokud jde o léčbu a očkovací látky, nezávislý přezkum mezinárodní reakce v oblasti zdraví a zmírnění dluhového břemene jako nezbytné podmínky pro oživení po pandemii, zejména v Africe. Evropská rada zdůrazňuje, že je vážně znepokojena situací v oblasti lidských práv v Číně, včetně vývoje v Hongkongu a zacházení s příslušníky menšin.
  3. Bělorusko: Evropská rada odsuzuje nepřijatelné násilí běloruských orgánů vůči pokojným demonstrantům, zastrašování, svévolné zatýkání a zadržování po prezidentských volbách, jejichž výsledky neuznává. Evropská rada plně podporuje demokratické právo běloruského lidu zvolit si prezidenta v nových, svobodných a spravedlivých volbách bez vnějšího vměšování. Evropská rada vyzývá běloruské orgány, aby ukončily násilí a represe, propustily všechny zadržované osoby a politické vězně, respektovaly svobodu sdělovacích prostředků a občanskou společnost a zahájily inkluzivní národní dialog.
  4. Konflikt v Náhorním Karabachu: Evropská rada vyzývá k okamžitému ukončení nepřátelských akcí a naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby se znovu zavázaly k trvalému příměří a mírovému urovnání konfliktu. Konflikt nelze řešit vojenskou cestou ani formou vnějšího vměšování. Ázerbájdžán a Arménie by se měly zapojit do věcných jednání bez předběžných podmínek.
  5. Alexej Navalnyj: Evropská rada odsuzuje pokus o vraždu Alexeje Navalného vojenskou chemickou nervově paralytickou látkou typu „novičok". Použití chemických zbraní představuje závažné porušení mezinárodního práva. Evropská rada vyzývá orgány Ruské federace, aby plně spolupracovaly s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) s cílem zajistit nestranné mezinárodní vyšetřování a postavit odpovědné osoby před soud


#EuropeanUnion🇪🇺

#FuturEU🇪🇺

#Europe

#CitizensReflectionsOnTheFutureOfEurope

#Strongerogether

#Italy🇮🇹

#CzechRepublic🇨🇿

#Bulgaria🇧🇬

#Cyprus🇨🇾

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Croatia🇭🇷

Fotogalerie