Znáte svá práva ⁉️

Zveřejněno 9.8.2020
Smlouva o fungování Evropské unie dává občanům v EU právo: 🇪🇺 🔹nediskriminace na základě státní příslušnosti 🔸volně se pohybovat a pobývat v EU 🔹hlasovat a kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu a komunálních voleb 🔸konzulární ochrana Byla vaše práva porušena? ❌ Více zde: https://europa.eu/!mx87bh


Unie rozvíjí politiku s cílem:

a) zajistit, aby osoby bez ohledu na svou státní příslušnost nebyly kontrolovány při překračování vnitřních hranic;

b) zajistit kontrolu osob a účinný dohled nad překračováním vnějších hranic;

c) postupně zavést integrovaný systém řízení vnějších hranic.


Unie má výlučnou pravomoc v těchto oblastech:

a) celní unie;

b) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu;

c) měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro;

d) zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky;

e) společná obchodní politika.


Unie zajišťuje soudržnost mezi svými jednotlivými politikami a činnostmi s přihlédnutím ke všem svým cílům a v souladu se zásadou svěření pravomocí.


#EuropeanUnion🇪🇺

#FuturEU🇪🇺

#Europe

#CitizensReflectionsOnTheFutureOfEurope

#Strongerogether

#Italy🇮🇹

#CzechRepublic🇨🇿

#Bulgaria🇧🇬

#Cyprus🇨🇾

#Poland🇵🇱

#Germany🇩🇪

#Spain🇪🇸

#Croatia🇭🇷

Fotogalerie