“Úvahy mládeže o investičních a finančních strategiích evropské agendy” v rámci projektu FuturEU - Citizens’ reflections on the Future of EU - 26.-29. listopadu 2019