PF 2015

Zveřejněno 20.12.2014
Rádi bychom Vám popřáli krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2015. Děkujeme mnohokrát za Vaši přízeň a podporu v naší činnosti a těšíme se na další shledání v příštím roce. Občanské sdružení Change it!

Projekt Nenech sebou zametat! pokračuje

Zveřejněno 6.12.2014
Projekt Nenech sebou zametat! pokračuje, další aktivita se v rámci tohoto projektu uskuteční v Mostě. Více informací naleznete v přiloženém letáčku.

Konference: Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech

Zveřejněno 3.12.2014
Dne 26. 11. 2014 proběhla konference v Karlových Varech zaměřená na nástrahy kyberprostoru pro děti. Konference se zúčastnili převážně pedagogové, výchovní poradci, preventisté šikany nebo zástupci policie. Mohli se dozvědět mnoho informací od zástupců Národního centra bezpečnějšího internetu, České školní inspekce nebo manažerů projektů „Kraje pro bezpečný internet“, „Stop kyberšikaně“, apod. Konference byla organizována Národním centrem bezpečnějšího internetu.

Principy „3E“ a vzdělávání mladých lidí?

Zveřejněno 20.11.2014
Často se mluví o evropských prioritách i v oblasti práce s mladými lidmi, ale ne vždy víme, co se těmito prioritami rozumí. Mnohdy si myslíme, že jsou to nepotřebné, nereálné a obecné pojmy. Mnohdy se těmto pojmům vyhýbáme, protože nevíme, co znamenají, a proto se jich bojíme. Pojďme se nyní zaměřit na některé z nich a konkrétně na priority související s podporou zaměstnatelnosti mladých lidí, především na tzv. „3E“. Udělejme si krátký úvod do této problematiky a objevme souvislost těchto témat, abychom se jim následně mohli věnovat ve větší míře.

Národní konference e-Skills for Jobs 2014

Zveřejněno 18.11.2014
Dne 20. 11. 2014 proběhla konference v rámci evropské kampaně za počítačovou gramotnost e-Skills for Jobs 2014, do které jsou zapojeni nejen zástupci komerčního sektoru, ale i neziskových organizací. Kampaň je zaměřena na podporu ICT vzdělávání jak na školní půdě, tak i mimo ni, s cílem zlepšit možnost uplatnění mladých lidí na pracovním trhu, aby mohli být svými znalostmi nejen dostatečně digitálně gramotnými, ale také digitálně kvalifikovanými.