Národní konference e-Skills for Jobs 2014

Zveřejněno 18.11.2014
Dne 20. 11. 2014 proběhla konference v rámci evropské kampaně za počítačovou gramotnost e-Skills for Jobs 2014, do které jsou zapojeni nejen zástupci komerčního sektoru, ale i neziskových organizací. Kampaň je zaměřena na podporu ICT vzdělávání jak na školní půdě, tak i mimo ni, s cílem zlepšit možnost uplatnění mladých lidí na pracovním trhu, aby mohli být svými znalostmi nejen dostatečně digitálně gramotnými, ale také digitálně kvalifikovanými.

Safer Internet Forum 2014

Zveřejněno 16.11.2014
Ve dnech 6. – 7. listopadu 2014 se v Bruselu konala konference „Growing up digitally“ pod záštitou Evropské komise, jejíž cílem byla prezentace výsledků práce s mládeží v oblasti práce a vzdělávání mladých lidí v oblasti ICT.