O sdružení


Občanské sdružení Change it! tvoří mladí lidé, kteří realizují svoji činnost na národní úrovni a zapojují se také do aktivit mezinárodních. Mezi priority sdružení patří neformální vzdělávání mladých lidí, rozvoj dovedností a schopností dětí i mládeže, zapojování se do mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností na národní i mezinárodní úrovni.

Sdružení si stanovilo za cíl podporovat zájmy mladých lidí a jejich mimoškolní aktivity, participaci na veřejném životě a realizovat projekty v oblastech podporovaných Evropskou unií. Jako důležité shledávají členové sdružení šířit informace o ICT, předcházet patologickým jevům v této oblasti a organizovat podpůrné aktivity pro bezpečné využívání informačních a komunikačních technologií.

Při jednotlivých vzdělávacích aktivitách je kladen důraz na metody formálního i neformálního učení, jimiž je podporována kreativita a je umožněno plnohodnotně trávit volný čas. Svými aktivitami sdružení podporuje dobrovolnické aktivity a hledá příležitosti pro seberealizaci zejména mladých lidí.

Aktuální projekty sdružení naleznete v sekci *Projekty*. Pokud se chcete dozvědět více o mezinárodní spolupráci sdružení, pokračujte do sekce Mezinárodní spolupráce. Všechny partnerské organizace jsou zveřejněny v sekci Partneři a seznam členů občanského sdružení obsahuje sekce Náš tým.