Safer Internet Forum 2014

Zveřejněno 16.11.2014
Ve dnech 6. – 7. listopadu 2014 se v Bruselu konala konference „Growing up digitally“ pod záštitou Evropské komise, jejíž cílem byla prezentace výsledků práce s mládeží v oblasti práce a vzdělávání mladých lidí v oblasti ICT.