Byli jsme u toho: Možnosti vzdělávání v zahraničí na "Drtinovce"

Zveřejněno 16.12.2016
Ve středu 7. prosince se naše třída 2.A spolu s dalšími třídami zúčastnila takové menší přednášky v aule o studiu, praxi a práci v zahraničí. Přednášku vedli jak jinak, než studenti, kteří sami takto studují nebo studovali.

Nejprve nám přiblížila Markéta Švehláková studium v Americe, konkrétně v Minnesotě.

Velice nás zaujalo povídání Jaroslava Gracika, který studuje v Dánsku. Nejen, že měl velice dobrou angličtinu - krásně jsme mu rozuměli! Zároveň i jeho vyprávění bylo velmi zábavné. Styl výuky v Dánsku nás velice překvapil. Studium tam probíhá tak, že se učí tři týdny a každý čtvrtý týden je projektový, kde si zopakují učivo předešlých tří týdnů.

Jako předposlední nám Tereza Dundáčková z občanského sdružení Change it! poreferovala o projektu Erasmus +, o kterém většina z nás nikdy neslyšela. Nejprve si vyberete zemi, kterou byste chtěli navštívit, případně v ní i studovat. Poté vám Erasmus + pobyt zprostředkuje a zároveň zaplatí cestu a ostatní potřebné věci. Pokud nemáte finanční prostředky, rozhodně to není překážka pro studium či návštěvu ciziny v rámci různých projektů.

Nakonec jsme se dozvěděli od Terezy Bernasové, jak v 17 letech odjela na střední školu do Jižní Afriky a rok studovala na vysoké škole v Izraeli. Bylo to nesmírně poutavé.

Celá přednáška byla opravdu skvělá a touto cestou bychom chtěli velice poděkovat panu profesoru Botlíkovi a paní profesorce Nedomové, kteří mají rovněž bohaté zkušenosti se studiem a životem v zahraničí (Německo, USA a Kanada), za uskutečnění přednášky, protože pro nás byla opravdu velice zajímavá a poučná. Především pro ty, kteří by jednou chtěli do ciziny odjet.

Autoři: Za třídu 2.A Adéla Vošahlíková, Jakub Poříz

Fotogalerie