"Obrana a bezpečnost“ v rámci projektu FuturEU – Občanské úvahy o budoucnosti EU

Zveřejněno 11.4.2019
Ve dnech 21. až 24. března 2019 se uskutečnila na Kypru, v Nikósii v rámci projektu FuturEU: "Občanské úvahy o budoucnosti EU" (Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project) první diskuze s tématem "Obrana a bezpečnost", kterou organizovalo sdružení Irevnitiko Idrima P.L.L, Nicosia (Kypr). Jedná se o jedno z evropských politických témat stanovených v Bílé knize o budoucnosti Evropy.

Setkání se zúčastnil Tomáš Botlík, předseda sdružení s Natálii Mochelovou, koordinátorkou projektu, spolu s dalšími partnery projektu. Diskuze se konala na Univerzitě v Nikósii a na programu byly tři kulaté stoly, které se zabývaly tématy jako Současné bezpečnostní výzvy pro Evropu, Bezpečnost a migrace: kolik bezpečnosti a pro koho? a Ochrana ohrožených skupin jako výzva pro EU. Diskuze se zapojily všechny přítomné evropské státy jako Bulharsko, Polsko, Itálie, Polsko, Německo a také Česká republika, kdy jednotliví účastníci vyjadřovali postoj zastoupeného státu s probíraným tématem a problémem EU.

V rámci tohoto výjezdního zasedání se také konala návštěva prvního přijímacího centra pro uprchlíky, které má sídlo v Nikósii. Jednalo se o seznámí s činností tohoto centra a také s chodem celého tábora, kdy toto bylo přínosem pro nás, jelikož jsme stáli tváří v tvář problému a dostali jsme se k informacím přímo od osob, které s uprchlíky spolupracují. Také jsme měli možnost přejít na druhou stranu Kypru, na Severokyperskou tureckou republiku, kdy tento stát je pouze uznán Tureckem a na tzv. hranicích dohlíží OSN. Setkali jsme se zde přímo s rodáky, kteří nás obeznámili s celým chodem republiky a s konflikty, které probíhaly na zmíněném území.

Na toto setkání navazuje další diskuze a panelový stůl v květnu v polské Varšavě na téma "Mládež a EU" ve dnech 9. až 12. května.

V říjnu bude Česká republika pořádat debatu na téma digitalizace a sociální sítě v Evropské Unii. Této debaty se zúčastní široká veřejnost spolu se studenty Střední odborné školy Drtinova.

Fotogalerie