Mezinárodní spolupráce


Naše organizace nabízí mladým lidem (nejčastěji mezi 18 - 26 roky) možnost vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Jedná se o krátkodobé projekty v jedné z více než 40 zemí zapojených do programu. Nespornou výhodou cestování v rámci programu Erasmus+ je jeho financování – účastníkovi projektu je hostitelskou organizací proplaceno zpětně cestovné dle tabulky pro cestovní náklady do dané země (Evropský kalkulátor vzdáleností), ubytování a jídlo zajišťuje organizace a je tudíž zdarma. V konečném důsledku tak vyjde – většinou týdenní – pobyt v Evropě velmi levně. Komunikačním jazykem je angličtina, předpokládá se tedy, že zájemci o účast na projektu se budou schopni anglicky dorozumět. Nebojte, nepožadujeme po vás úroveň rodilého mluvčího, ale jazyková vybavenost na úrovni B1 je nezbytným předpokladem pro plnohodnotnou účast na projektu.

Nadcházející projekty

Připravujeme pro vás několik zajímavých projektů, sledujte náš web!

Uplynulé projekty

ACT LOCAL, THINK GLOBAL (26.1. - 2.2. 2015)

Viseu, Portugalsko

Tato výměna mládeže byla připravena po 5 zemí (Česko, Portugalsko, Polsko, Chorvatsko a Švédsko). Cílem projektu byla simulace setkávání mladých lidí s osobami zodpovědými za mládežnickou politiku. Naše organizace vyslal 4 účastníky.

EUROPEAN YOUTH VOICE (září 2011 – nyní) 

Aachen, Münster, Köln, Německo + Athény, Řecko 

Projekt (nejen) pro mladé žurnalisty, jehož výsledek si můžete prohlédnout na stránkách http://europeanyouthvoice.com.

BETWEEN MYTHS AND REALITY (4. – 14. 9. 2013) 

Brasov, Rumunsko

Projekt zaměřený na rozdíly mezi pověstmi a tradicemi jednotlivých kultur. Naše organizace vyslala 6 účastníků.

TC ACTIVITY AND VISIBILITY II – from personal to public communication (25. 8. – 2. 9. 2013) 

Crikvenica, Chorvatsko

Kurz zaměřený na zlepšení marketingových a PR dovedností. Naše organizace vyslala 3 účastníky.

CREATIVE TRANSFORMATIONS (25. – 31. 8. 2013) 

Izmir, Turecko

Projekt zaměřený na využívání obnovitelných zdrojů a recyklaci. Naše organizace vyslala 10 účastníků.

WHERE ARE WE GOING? (únor - červen 2013) 

Nasutów

V rámci tohoto projektu se mladí lidé z Polska, Česka, Turecka, Portugalska a Švédska věnují otázkám týkajících se jejich budoucnosti, v rámci pracovních skupin tvoří výstupy o těchto tématech (rádio, video, noviny, malování, veřejné představení). Tento projekt probíhal mezi únorem a červnem 2013.

POWER TO YOUTH (30.10. - 4.11.2014) 

Beuafort, Lucembursko

Jednalo se o mezinárodní školení pracovníků s mládeží zaměřené na: "3E" - Empowerment (posílení), Enterprenuership (podpora podnikavosti) a Employability (podpora zaměstanosti) u mladých lidí.

BALTIC WAY FOR PEACE (18. - 25.10.2014)

Liepāja a Rīga, Lotyšsko

Jednalo se o školení pracovníků s mládeží zaměřené na práci s tématy jako je peacebuilding, meditace, mediace a zdraví životní styl.

SAFER INTERNET FORUM 2014 (6. - 7. 11. 2014) 

Brusel, Belgie

V rámci této mezinárodní konference pořádané Evropskou komisí se sešli zástupci organizací a projektů pracující s mladými lidmi v oblasti ICT.