Zaujalo nás: Vyhněte se nejčastějším chybám na LinkedIn

Zveřejněno 2.6.2016
Přítomnost na profesní sociální síti LinkedIn vám může hodně přinést, ať už v rámci vašeho současného zaměstnání nebo v oblasti kariérního rozvoje. Ať tak či tak, existují určitá nepsaná pravidla, která by měl každý uživatel dodržovat, pokud chce ze svého profilu vytěžit maximum. Na ta nejčastěji porušovaná pravidla upozornil článek serveru INC.com.

Wings for You(th) očima Moniky Jakubčíkové

Zveřejněno 22.5.2016
Všechno to odstartovalo 10. dubna, kdy se všichni účastníci, včetně české skupiny, dopravili do severorumunského města Onesti. Většina skupin přicestovala spolu, my jsme to měli trochu komplikovanější. 3 z 5 členů skupiny nepřiletěli z Česka. Kodaň, Düsseldorf, Istanbul a Praha, tahle 4 města vydala ze sebe to nejlepší a vyslala nás na projekt s názvem „Wings for You(th)".

Zaujalo nás: Existuje opravdu efektivní využití moderních výukových metod?

Zveřejněno 3.5.2016
Řada průzkumů dokazuje, že samotná možnost online přístupu ke studijním materiálům neznamená zákonitě lepší studijní výsledky. Opravdu moderní vzdělávací instituce se proto pouští do hlubší úvahy o tom, jak snazší dostupnost studijních materiálů ovlivňuje na jedné straně množství času, který studenti skutečně věnují činnostem spojeným se školou, a na straně druhé jejich studijní výsledky.

Wings for You(th) - my newly acquired wings

Zveřejněno 28.4.2016
Wings for You(th) was an event organized thanks to the collaboration of numerous NGOs from different countries. It was financed by the European Union through the program Erasmus+. Their objective was to promote informal education, international cooperation and to raise awareness of cultural and social diversity. The project took place in Onesti, Romania, where 29 participants from 5 partner countries met and spent 10 days together.

Homo Europeanus: Ideální občanka ve škole – existuje?

Zveřejněno 19.3.2016
Krátká zpráva z diskuse v Mostě na téma "Ideální občanka ve škole – existuje?" za podpory programu Europe for Citizens. Diskuse byla realizována v rámci dlouhodobého mezinárodního projektu Homo Europeanus, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a zlepšit informovanost o Evropské Unii jako takové. Projekt je financován programem Evropské Unie Europe for Citizens.