Zadar Youth UP! (2.-11.9.2017)

Zveřejněno 3.12.2017
Podnikání v Chorvatsku, to bylo téma dalšího projektu, na kterém jsme spolupracovali s naším dlouhodobým partnerem Europski dom Slavonski Brod. Zadar-Enterpreneurship. Téma projektu znělo jasně a hned při příjezdu na autobusové nádraží bylo podnikání aktuální. Taxikář nás natáhl (což jsme se dozvěděli zpětně). Ale nemohli jsme mu to mít za zlé, v zimě bez turistů si nevydělá nic.

Step forward

Zveřejněno 30.11.2017
First check the video, then you can read the article :-) https://www.youtube.com/watch?v=wacRWfqJI

SMILE 2017

Zveřejněno 24.11.2017
Watch the video from the project and then click on this article and read more: https://www.youtube.com/watch?v=eVFiUNKtnf8&list=PLATcBoroJtQo870Q62U81zA2I7A6lyzvV

Adaptační odpoledne na SOŠ Drtinova

Zveřejněno 3.11.2017
Dne 12. září 2017 proběhl krátký adaptační program pro studenty prvních ročníků ve spolupráci s neziskovou organizací Change it! Třídy si společně založily své kroniky, byla vytvořena třídní pravidla a mezi některými došlo k prolomení ledů i díky několika seznamovacím hrám. Všichni si také mohli vyzkoušet, jak je důležitá týmová spolupráce, například když museli vzájemně koordinovat rozmotání velkého kruhu apod.

Exchange "Youth Up! 15-23.6.2017 Slavnoski Brod, Croatia

Zveřejněno 20.7.2017
This project topic was "Job opportunities in rural areas", to other meaning belong for example exchange norms, values, traditions, habits or sport skills. During the exchange, we had the chance to explore different lifestyles in different settings and what facilities it offers to youngsters. Participant countries were except Czech republic almost all Balkan countries like Bosnia, Bulgaria, Montenegro, Greek and of course Croatia, and Turkey and Poland. The first exchange (the second will be on September in Zadar) were focussed mainly for youngsters aged between 16 and 25 who are unemployed, don't know what to choose for studies or work or who are somehow 'stuck in life'.