75. let od vzniku OSN 🇨🇿🇺🇳

Zveřejněno 24.10.2020
V sobotu 24. října 2020 si celý svět znovu připomíná Den Spojených národů. 🇺🇳 Přesně před 75 lety totiž vstoupila v platnost Charta OSN, kterou byla tato mezinárodní organizace oficiálně založena.

Vzkaz ČR od předsedkyně Evropské komise 🇪🇺

Zveřejněno 22.10.2020
Vážení spoluobčané, toto je vzkaz předsedkyně Evropské komise pro nás. Evropská unie nám pomůže. Nejsme v tom sami. Jsme v tom společně.

Závěry jednání Evropské rady, 15.–16. října 2020 🇪🇺

Zveřejněno 17.10.2020
Témata jednání: ✔️ COVID-19 ✔️ Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím ✔️ Změna klimatu ✔️ Vnější vztahy (Vztahy s Afrikou, Jižní sousedství, Bělorusko, Turecko)

Evropská rada, 15.–16. října 2020 🇪🇺

Zveřejněno 15.10.2020
Vedoucí představitelé EU se setkali v Bruselu, aby jednali o ✅ epidemiologické situaci🦠, ✅ vztazích se Spojeným královstvím, ✅ změně klimatu a ✅ vztazích s Afrikou.

DÍA DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA 🇪🇸

Zveřejněno 12.10.2020
Cílem tohoto svátku je oslava kulturního dědictví španělsky mluvící společnosti, která sdílí nejen stejný jazyk, ale také podobné hodnoty a tradice. Je to zároveň i den, kdy se slaví Nuestra Señora del Pilar, patronka všech hispánských národů a španělské občanské gardy.